పట్టభద్రుల ఓటరు నమోదు కార్యక్రమం ఆర్ట్స్ కళాశాల వద్దప్రారంభం..

అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ (ABVP) ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ శాసనమండలి పట్టభద్రుల ఓటరు నమోదు కార్యక్రమం ఆర్ట్స్ కళాశాల వద్ద ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో ABVP రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డా. పారిపల్లి శంకర్ సర్, ABVP రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు T. రామకృష్ణ సర్, ABVP ఓయూ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పటివరకు ఓటు నమోదు చేసుకోని పట్టభద్రులు ABVP ఏర్పాటు చేసిన సహాయ కేంద్రంలో నమోదు చేసుకోవాలని ABVP రాష్ట్ర అధ్యక్షులు P. శంకర్ సర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *