నల్ల పోచమ్మ ఆలయ అభివృద్ధి కొరకు కాంగ్రెస్ యువ నాయకులు మేడ్చల్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు మొసలి సందీప్ రెడ్డి మరోసారి ఆర్థిక సహాయం

నాచారం : నాచారం ఎర్రకుంటా నల్ల పోచమ్మ ఆలయ అభివృద్ధి కొరకు కాంగ్రెస్ యువ నాయకులు మేడ్చల్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు మొసలి సందీప్ రెడ్డి మరోసారి ఆర్థిక సహాయం అందించారు.గతంలో 25 వేలు సహాయం చేశారు.ఆలయ కమిటీ సభ్యులకు బుధవారం మరో 5000 అందించారు. దీంతో మొత్తం 30 వేల రూపాయలు అందించారు.మొసలి సందీప్ రెడ్డి అమ్మవారి ఆశీస్సులతో మరెన్నో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు కోరారు.ఇంకా ఎలాంటి సహాయం కావాలన్న తనను సంప్రదించాలి అని మొసలి సందీప్ రెడ్డి అన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో
అలయ కమిటి సభ్యులు మహేందర్, నరేష్ ఎంఎస్ఆర్ యువ సభ్యులు టోనీ, నాగరాజు,శేఖర్ పాల్గొన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *